NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY
NAJVIAC PREZRETÉ
NAJVIAC SA PÁČI

Test z chémie

Test z chémie

Toto je údajne skutočná odpoveď v teste strednej úrovne z chémie na univerzite vo Washingtone. Odpoveď jedného študenta bola tak "hlboká", že sa profesor rozhodol podeliť sa s ňou s kolegami na internete.

Otázka Extra (Bonus): "Je peklo exotermické (uvoľňuje teplo) alebo je endotermické (absorbuje teplo)?"

Väčšina študentov napísala svoje domnienky na základe Boeylovho zákonu (plyn sa ochladzuje, keď sa rozťahuje a zahrieva sa, keď je stláčaný) alebo nejakú variantu.

Jeden študent ale napísal toto:
Najprv musíme vedieť, ako sa hmota v pekle mení v čase. Potrebujeme teda vedieť pomer, v ktorom duše prichádzajú do pekla a pomer, v ktorom z neho odchádzajú. Myslím, že môžeme predpokladať, že duša ktorá sa dostane do pekla, už odtiaľ nevyjde. Takže neodchádzajú žiadne duše. Pre predstavu, koľko duší prichádza do pekla, sa pozrime na jednotlivé náboženstvá v dnešnom svete. Väčšina z nich tvrdí, že kto nie je príslušníkom danej cirkvi, príde do pekla. Od okamihu, keď existuje viac ako jedno náboženstvo a ľudia nepatria do viac než jednej cirkvi, môžeme predpokladať, že všetky duše skončia v pekle. Na základe pomeru medzi natalitou a mortalitou môžeme očakávať, že počet duší v pekle exponenciálne rastie. Teraz sa pozrime na pomer zmeny objemu pekla, pretože podľa Boyleovho zákonu pre udržanie rovnakého tlaku a teploty musí objem rásť úmerne k počtu prijatých duší. To nám dáva dve možnosti:
1.) Ak sa objem pekla zväčšuje pomalšie ako v pomere, v akom prichádzajú duše do pekla, teplota a tlak pekla budú rásť, až peklo vybuchne.
2.) Ak peklo rastie rýchlejšie, ako v pomere k prichádzajúcim dušiam, teplota a tlak budú klesať, až peklo zamrzne. Ktorá varianta je správna?
Ak si spomeniem na výrok Terezy v prvom ročníku, keď povedala: "Skôr bude v pekle zima, než sa s tebou vyspím." a vyspala sa so mnou včera, musí byť správna varianta č. 2, peklo je teda nepochybne exotermické a už zamrzlo. Záver tejto teórie je, že ak peklo zamrzlo, neprijíma už ďalšie duše, zaniklo a zostalo iba nebo, čo je dôkaz božej existencie, ktorý vysvetľuje, prečo Tereza včera v noci kričala: "Ach môj bože!"

Tento študent jediný dostal 10 bodov


Pridať komentár

Pre pridanie komentára sa musíte prihlásiť.

Komentáre (0)
K tejto poviedke sa nevzťahujú žiadne komentáre
Musíte sa prihlásiť
www.topzabava.sk/povidka/3_uvahy/6_test-z-chemie ... code mismatch ...