NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY
NAJVIAC PREZRETÉ
NAJVIAC SA PÁČI

vtipy

Jožko sa vráti zo školy a mama sa pýta:
- Páčilo sa ti v škole?
- Áno.
- Hlásil si sa?
- Áno.
- Vyvolala ťa učiteľka?
- Áno.
- Vedel si?
- Áno.
- Na čo sa ťa pýtala?
- Kto si prdol.


V škole pre mentálne postihnutých usporiadajú diskotéku. Na konci diskotéky vyhlásia najlepšieho tanečníka - parketového leva. Vyhral Jožko. Po súťaži sa ho pýtajú:
- Ako sa ti to podarilo?
Jožko sám prekvapený z víťazstva odpovedá:
- Ja neviem, ja som si išiel len po čaj.


V škole prebieha pracovné vyučovanie. Učiteľ hovorí o bezpečnosti práce. A uvedie príklad.
- Išiel chlapec po ulici a spadla mu na hlavu tehla. Chlapec umrel. A raz išlo dievča s prilbou, spadla na ňu tehla a ona sa iba usmiala a šla ďalej.
Ozve sa Móricko:
- Áno, tu poznám, dodnes chodí v prilbe a usmieva sa.


Zuza! ja na tEba nEvidim!!!a Zuza na tO: ja vidim že vi nevidite že ja vidim že vy vidite že ja nevidim..trieda utistE sa rOzpravam sa s pani ucitelkou!! Zuza co to trEpes ona jE už davnO mrtVa! nOa! vEd ja sa rOzpravam s naY kurwou! a to mas to iste!!!


Štyria vysokoškoláci majú víkend pred skúškou, ale namiesto učenia idú na chatu piť. V pondelok nič nevedia,tak zavolajú profesorovi, že dostali defekt a nemožu príst na skúšky. Profesor im skúšky ochotne preloží na štvrtok. Dovtedy sa perfektne naučia a prídu. Profesor dá každého do inej triedy a dá im dve otázky:prvá za 10 bodov je ľahká tyka sa učiva. Druhá, za 90 bodov znie: ktoré koleso?


Pýta sa učiteľka žiakov:
- Teraz mi povedzte, kto to bol Štúr?
Počítačový maniak Peter sa prihlási a odpovedá:
- Jeden z prvých slovenských programátorov, ktorému sa však nepodarilo uniknúť vírusu - I love you - vo verzii -Adela Ostrolúcka - . Podarilo sa mu však ubrániť pomocou antiviru - Hurban a Hodža -. Neskôr sa mu podarilo dať dokopy Slovenský jazyk vo verzii 2.0; na novom engine Stredoslovenskeho nárečia. Upravoval verziu 1.0 od Bernoláka, ktorá bola postavená na staručkom engine Západoslovenského nárečia. Bohužiaľ odokryl dvierka hackerom pri vytvárani prvej FPS, keď jeho najnovší engine - Kôň - vyhodil error pri prechádzaní misie - Skok cez vodu -. O pár týždňov podľahol nákaze vírusu, pretože poštový holub nedoniesol včas mail s updatom na antivírus.


Maturita SJ:
Téma: Vojna a mier.
Máme 2 možnosti, buď je vojna, alebo mier.Keď je mier, je to dobré. Keď je vojna, máme 2 možnosti:Buď prežijeme, alebo padneme. Keď prežijeme, to je dobré, ale keď padneme, máme 2 možnosti:Buď padneme na poli, alebo v lese. Keď na poli to je dobré, ale keď v lese máme 2 možnosti:Buď z nás bude ihličnatý, alebo listnatý. Keď ihličnatý to je dobré, ale keď listnatý, máme 2 možnosti:Buď z nás bude kancelársky, alebo toaletný papier. Keď kancelársky to je dobré, ale keď toaletný, máme 2 možnosti:Buď sa dostaneme do ženského, alebo do mužského záchodu. Keď do ženského, máme tam 2 možnosti, ale keď do mužského máme len 1 možnosť.


Na hodine vlastivedy sa Janko nepretržite hlási. Pani učiteľka sa domnieva, že jej chce vymenovať svetové strany. Vyvolá ho. Janko jej hovorí:
- Prosím ja by som chcel ísť na záchod.
- Ale veď tie strany mi stihneš vymenovať.
- Hmmmm VÝCHOD ... ZÁCHOD ... SEREM ... JUJ!


Musíte sa prihlásiť
www.topzabava.sk/vtipy-kategorie-16/7 ... code mismatch ...